.Po - pá 8:00 - 17:30

Obchodní podmínky

společnosti Best Green Way s. r. o., IČ: 14135531, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, pro půjčování obytných vozů (karavanů).

Provozovna půjčovny karavanů

Adresa: Dolní 190, 768 21 Kvasice
Telefon: (+420) 602 690 500
E-mail: info@paradnikaravany.cz

Součástí obchodních podmínek, kromě níže uvedených sekcí, jsou také:
Ochrana osobních údajů
Použití cookies

V Kvasicích dne 1. 4. 2022

Image
ŘIDIČ
Pokud je nájemce fyzická osoba - řidičský průkaz skupiny B (osobní automobil), věk minimálně 23 let, řidičská praxe aspoň 2 roky.
2 doklady (OP, ŘP)

U právnické osoby ještě výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), plná moc od statutárního orgánu k převzetí vozidla. Objednávka s uvedením jmen řidičů pronajatého vozu a jejich kontaktů

Pokud bude vozidlo řídit i další řidič, musí být uveden ve smlouvě o pronájmu vozidla. Předloží výše uvedené doklady a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje uvedené podmínky pro řízení motorového vozidla.

V průběhu trvání nájmu vozidla již nelze přidat dalšího řidiče!
ZAPŮJČENÍ VOZIDLA
POUŽITÍ VOZIDLA
ZVÍŘATA
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena pronájmu je stanovena za 1 den pronájmu

Cena zahrnuje
Pronájem obytného vozu a jeho vybavení
Havarijní pojištění obytného vozu a asistenční služby v Evropě

Čistá prostěradla na všechny postele (pozor - ložní prádlo, přikrývky a polštáře nejsou v ceně)
Nádrž na čerstvou vodu naplněna do plné kapacity,
 hadice na doplňování vody
Dálniční známka ČR
Nájezdové a vyrovnávací klíny
Bezplatného parkování vašeho vozu v našem areálu

Rezervace obytného vozu platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena záloha ve výši 50% půjčovného, která slouží jako blokace termínu. 

Doplatek celkové výše půjčovného musí být uhrazen nejpozději 2 týdny před převzetím obytného vozidla. 

Nejpozději při předání obytného vozu nájemce zaplatí pronajímateli vratnou kauci ve výši Kč 30.000,-. Tato vratná kauce slouží pronajímateli jako jistina na úhradu případných škod na obytném voze a smluvních pokut při pronájmu obytného vozu.

Vratná kauce bude navrácena pronajímatelem nejpozději do 5 dnů po předání vozidla převodem na bankovní účet nájemce.

Pokud dojde k předčasnému ukončení pronájmu ze strany nájemce, nájemné se nevrací, je smluvní pokutou za předčasné vrácení.
PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ
STORNO POPLATKY A SMLUVNÍ POKUTY
POJIŠTĚNÍ